Brannbalkong

Har bygget deres brannbalkonger, det er stadig mer populært å utvide eksisterende brannbalkonger i dybden slik at disse kan benyttes som bruksbalkonger, Det er i de fleste tilfeller mulig å utvide eksisterende brannbalkonger til en dybde på 1.20m, denne dybden sammen med ofte lange balkonger gir et flott uteoppholdsrom. Vi kan selvsagt også sette inn dører om dette ikke finnes i fra før av.

 

Brannkrav ivaretas ved helstøpte betongdekker, vi leverer også hengslede skillevegger.

 

Mange sameier og borettslag har brannbalkonger, disse er ofte svært smale og er ikke egnet til opphold, men kun som en rømningsvei, i tilfelle brann. I forbindelse med nødvendig rehabilitering av brannbalkonger møter vi stadig flere sameier og borettslag som ønsker å utvide og gjøre brannbalkongene om til bruksbalkonger.

 

Materialitet og byggemåte er stadig viktigere i myndighetenes vurderinger av om prosjekter på eksisterende byggverk kan tillates, Balkong & Fasadeentreprenøren AS

leverer løsninger som hensyntar dette. Balkong & Fasadeentreprenøren tilpasser alltid sine balkongkonstruksjoner til byggets egenart og stilperiode, både når det gjelder materialitet og estetisk utforming.

Kontakt oss