Nye balkonger i bygård på Majorstuen

På vegne av et sameie på Majorstuen har Balkong & Fasadeentreprenøren bygget 12 balkonger. Seks av disse var brannbalkonger tilhørende sameiet som måtte rives og lages på nytt. De øvrige seks var til private leiligheter. Styreleder i sameiet, Nikis Theophilakis, var ansvarlig for prosjektet fra sameiets side. Han forteller at både han og beboerne er meget fornøyd med de nye balkongene. 


Kontakt oss for en uforpliktende samtale om ditt balkongprosjekt.


Oppgradering av gammel bygård

Ifølge Theophilakis var balkongprosjektet påtenkt i lang tid. De private boligene hadde lenge ønsket seg balkonger ut mot bakgården, og også for leilighetene med brannbalkong var det på tide med en oppgradering.

– Brannbalkongene var så slitne at de var i ferd med å rase, så her måtte noe gjøres. Så disse ble revet, men rekkverkene var fremdeles fine og kunne leve videre. Disse ble tatt av og brukt på de nye balkongene, forteller han.

Ettersom sameiet er en gammel bygård fantes det visse føringer for arbeidet som skulle utføres. Dette var avgjørende for Theophilakis ved valg av entreprenør.

– Vi kontaktet forskjellige aktører, fikk dem på befaring og innhentet pristilbud. Balkong & Fasadeentreprenøren leverer den riktige typen balkonger til et gammelt bygg som vårt. Det virket også som de kunne faget sitt, og det stemte, sier han. Det var en samlet vurdering som tilsa at Balkong og Fasadeentreprenøren var riktig valg for oss.

For at de nye balkongene skulle stå i stil med bygget og fasaden, var det en del begrensninger rundt mulige tilvalg. Theophilakis mener likevel at de fikk ta del i beslutningsprosessen, og at resultatet ble veldig bra.


Profesjonell håndtering 

Theophilakis forteller at Balkong & Fasadeentreprenøren var ryddige og ordentlige i sitt arbeid. Sameiet hadde derimot noen utfordringer knyttet til å få godkjent byggetillatelse fra kommunen, noe som medførte store forsinkelser i prosjektet.

– Det var Balkong & Fasadeentreprenøren som tok seg av prosessen med kommunen for oss. Vi endte med å måtte forskyve byggestart med omtrent et år, men dette var verken deres eller vår feil. Vi synes Balkong & Fasadeentreprenøren opptrådte svært profesjonelt, sier han.

Han forteller videre at forsinkelsene medførte en del merarbeid for Balkong & Fasadeentreprenøren. Dette resulterte likevel ikke noe økning i prisen, selv om jobben ble utført et år senere enn planlagt. Her ville nok mange valgt å indeksregulere, men de syntes det hele var så kjedelig for oss i sameiet at de beholdt pristilbudet. Jeg synes de har vært både flinke og ansvarlige.

Da de endelig kom i gang med byggingen, var det et godt stykke arbeid som ble levert. Theophilakis forteller at alle som jobbet på prosjektet var både høflige og veldig flinke.

– Jeg tror alle i gården er fornøyde med innsatsen. Jeg som ansvarlig er ihvertfall veldig fornøyd, sier han.


Kan absolutt anbefale Balkong & Fasadeentreprenøren

Etter en lang prosess er nå balkongene klare til bruk, og Theophilakis tror alle beboerne ser frem til sommeren med nye balkonger. Selv er han ikke i tvil om at han ville vurdert Balkong & Fasadeentreprenøren også på fremtidige prosjekter.

– Jeg vil alltid innhente tilbud fra flere leverandører, men etter dette stiller de sterkt, sier han.

Han kan også varmt anbefale andre å benytte seg av tjenester fra Balkong & Fasadeentreprenøren.